top of page

Om Bærekraft

I Bærekraft bygges der bro mellem teori og praksis. Jeg hjælper madprofessionelle med at omsætte bæredygtighed og abstrakte klimamål til konkret handling – uden at gå på kompromis med smag, økonomi og kvalitet.

I Bærekraft er den madprofessionelle i centrum

Jeg arbejder med bæredygtighed ud fra et helhedsorienteret perspektiv, som har fokus på både videnskabelige fakta og sociale og madkulturelle aspekter.

 

Den madprofessionelle er i centrum, fordi det netop er her ord bliver til handling. Derfor tror jeg også på, at madprofessionelle spiller en helt central rolle for at sikre en bæredygtig udvikling på fødevareområdet fremadrettet.

Jeg samarbejder med både offentlige og private virksomheder og institutioner og skræddersyr altid mine services, så de passer til jeres behov og konkrete problemstillinger.

BÆREKRAFTS 10 KØKKENBUD

Bæredygtig Køkkenpraksis

  1. Undgå madspild

  2. Lad grøntsagerne spille hovedrollen

  3. Køb råvarer dér, hvor de er i sæson

  4. Brug animalske råvarer med omtanke

  5. Øg mængden af bælgfrugter – som alternativ og supplement til kød

  6. Brug flere korn og kerner 

  7. Vælg fisk med omtanke

  8. Drop betegnelsen vegetarisk

  9. Anret din buffet strategisk

  10. Målret din menuplanlægning

For mig er det helt afgørende, at vi sætter ind for at styrke de madprofessionelle, som med de rigtige værktøjer har mulighed for at inspirere rigtig mange danskere. Ved at investere i dem, investerer vi i hele befolkningen. 

"

Savojkål.jpg
sally-cox-lWxlRu_Jft4-unsplash_edited.jpg
Billede_Nanna.jpg

Nanna Høj Jakobsen

Professionsbachelor i ernæring og sundhed – fødevarer og ledelse

Hej, mit navn er Nanna. Jeg er på en mission. En mission om at gøre de professionelle køkkener til ambassadører for den grønne omstilling. Jeg tror nemlig på, at mad kan forandre den verden vi lever i, være med til at løse mange udfordinger.  

Som professionsbachelor har jeg en bred forståelse for både teori og praksis og vigtigst af alt, koblingen mellem de to. Jeg har flere års erfaring med formidling og undervisning og i at arbejde med bæredygtighed på både strategisk og operationelt niveau. 

BK_blue_big.png

– et logo med et budskab

Da de første tanker til Bærekraft spirede, var det på baggrund af et ønske om at se en konkret forandring og være med til at gøre en forskel.

Virksomhedens navn og logo er derfor ikke en tilfældighed. Bærekraft er sammensat af to ord, som for mig er helt grundlæggende for det arbejde, jeg laver. Bæredygtighed og handlekraft.

Bæredygtighed er en nødvendighed, hvis vi skal se vores børn vokse op i en verden med de samme vilkår, som dem vi er vokset op under. Men når vi skal lykkes med at skabe en forandring, er vi nødt til at vide, hvad vi skal gøre, og hvordan vi bærer os ad. Vi er nødt til at have handlekraften til at agere mere bæredygtigt.

Det er en opgave, som rummer forståelse for både den hårde videnskabelige data og for den blødere og mere menneskelige del, som ligger i det at få mennesker til at gøre ting anerledes. Dette illustreres i logoet ved at kombinere stringente blokbogstaver med bløde håndskrevne bogstaver.

markus-spiske-4PG6wLlVag4-unsplash.jpg
bottom of page